თბილისი

  • შეკვეთის მიწოდება თბილისის მასშტაბით ხდება შეკვეთის განთავსებიდან 2 დღის განმავლობაში,, შეკვეთაში მითითებულ ზუსტ მისამართზე.
  • თქვენს მისამართზე გამოსვლამდე კურიერი დაგიკავშირდებათ მობილურის ნომერზე მიწოდების დროის შესათანხმებლად
  • მომსახურების საფასურია 5 ლარი.
  • გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ადრესატის არასწორი ინფორმაციის შევსების შემთხვევაში ნივთი არ გაიგზავნება, მანამ სანამ არ იქნება მოწოდებული სწორი ინფორმაცია.

რეგიონები

შეკვეთის მიწოდება საქართველოს მასშტაბით (გარდა თბილისისა) ხორციელდება საქართველოს ფოსტის მეშვეობით. ადრესატი ნივთს მიიღებს შეკვეთის განთავსებიდან 3 სამუშაო დღეში.

გამონაკლისია:

მესტია, სტეფანწმინდა, დუშეთი, თიანეთი, ცაგერი და ლენტეხი, სადაც გზავნილი ადრესატს ჩაბარდება 4-6 სამუშაო დღეში.

  • შეკვეთის მიწოდება ხდება შეკვეთის ფორმაში მითითებულ ზუსტ მისამართზე. კურიერის ვიზიტი ადრესატის მისამართზე ხორციელდება მხოლოდ ერთხელ.
  • კურიერი დაგიკავშირდებათ მისამართზე მოსვლისას. თუ ადრესატი არ იმყოფება მისამართზე ან მასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, ამანათი გაიგზავნება საქართველოს ფოსტის უახლოეს ფილიალში.
  • ფილიალიდან გზავნილის გატანა უნდა მოხდეს 1 სამუშაო დღეში.
  • მომსახურების საფასურია 7.5 ლარი.
  • გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ადრესატის არასწორი ინფორმაციის შევსების შემთხვევაში ნივთი არ გაიგზავნება, მანამ სანამ არ იქნება მოწოდებული სწორი ინფორმაცია.